"Alleen diegenen, die het Kruis
werkelijk liefhebben,
kunnen met de Engelen het
Hooglied van het Kruis zingen."

Moeder Gabriele