Roepingen

Samenvattend kan men zeggen: voor een roeping voor de zusters van het Heilig Kruis zouden de volgende wezenskenmerken van de gemeenschap mij bijzonder aanspreken