Passio Domini

Als zusters van het Heilig Kruis willen wij door ons leven getuigenis geven van het geheim van het Kruis als de weg van onze verlossing.

Iedere week van donderdagavond tot vrijdagnamiddag gedenken wij het lijden en sterven van Onze Heer Jezus Christus (PASSIO DOMINI) in aanbidding en smeekgebed voor alle mensen. We willen in liefde en dankbaarheid de Heer juist in de uren van Zijn lijden nabij zijn.

Een intentie die ons na aan het hart ligt is, dat door ons leven de schoonheid van het Kruis en de vreugde van de verlossing, juist in onze tijd, opnieuw gaan stralen.