Geschiedenis

De gemeenschap van de Zusters van het Heilig Kruis is ontstaan uit de geestelijke beweging oaspiritualiteit van het Werk van de Heilige Engelen, die in 1949 in Innsbruck is ontstaan. In verschillende landen vormden zich kleine gemeenschappen van zusters, om in de geest van dit Werk een leven volgens de geloften te leiden.

Hun regel werd opgesteld door Moeder Gabriele Bitterlich, die in het jaar 1967 door de Aartsbisschop van Salzburg voor zijn bisdom en in 1970 door de Bisschop van Freiburg voor de gehele gemeenschap is goedgekeurd. Op 9 november 2002 werd de gemeenschap van de Zusters van het Heilig Kruis door de Hoogeerwaarde Heer Aartsbisschop Dr. Alois Kothgasser in het bisdom Innsbruck kanoniek opgericht als een Instituut van het Godgewijde leven. Wij zijn aangesloten aan de Orde van de Reguliere Kanunniken van het Heilig Kruis en vormen samen één geestelijke familie met dezelfde spiritualiteit.