Zending

Maria is het voorbeeld voor iedere zuster – als Bruid en Maagd van de Heer, als begeleidster van haar Zoon onder het Kruis, in de Kerk en in de wereld; voorbeeld en begeleiders op onze levensweg zijn ons eveneens onze heilige Engelbewaarders en alle heilige Engelen, aan wie wij ons door een toewijding binden. Onze inzet in gebed en offer geldt heel bijzonder de Hl. Vader en de bisschoppen – bijzonder de bisschop van het eigen bisdom, zijn intenties en zijn priesters.

Onze hulp aan priesters bestaat vooral in de geestelijke ondersteuning door gebed, offer en onze geleefde binding aan God; maar ze bestaat ook uit daadwerkelijke hulp op huishoudelijk en administratief gebied, in secretariaat en beheer, in het retraitewerk, in de gezins-, kinderen- en jeugdpastoraal.

Wij dragen de veelvoudige intenties en noden van de mensen en van onze tijd in smeekgebed voor God en smeken voor hen de bescherming af en de hulp van de Heilige Engelen.