Spiritualiteit

Onze gemeenschap is opgericht om God te aanbidden en als hulp voor de priesters, bijzonder diegene die tot onze geestelijke familie behoren. Wij proberen dit te verwezenlijken, doordat we volgens de geest van de spiritualiteit van het Werk van de Heilige Engelen de vier grondrichtingen leven: de grondrichting van de aanbidding, de overweging en het omzetten van het Woord van God in de daad, de navolging van het Kruis in de geest van plaatsvervangende boete en de zending om te dienen.

Hoogtepunt en centrum van iedere dag is de viering van de Heilige Eucharistie, de Eucharistische aanbidding, het gemeen- schappelijke getijdengebed en de gemeen- schappelijke rozenkrans. De Heilige Engelen zijn ons hierbij een voorbeeld in hun ongedeelde dienst aan God, in hun onophoudelijke lofprijzing van God – maar ook eveneens in hun inzet voor het heil van alle mensen.